Geen zorgen met BIODOM

Gemakkelijk en zuinig, wij leveren kwaliteit.

 

Veiligheid staat centraal

Maak je nooit meer zorgen met BIODOM

 

Groene energie wordt beloond

Ontvang subsidie bij aankoop van een pelletketel

Lees meer over de mogelijkheden

De pelletketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte;
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5;
  • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW;
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen;
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

De BIODOM Pelletketel voldoet volledig aan deze normen en komt in aanmerking voor subsidie.

Bron: www.rvo.nl

Neem contact met ons op

Meer weten over
BIODOM Benelux?

Wij nemen graag uw zorgen
uit handen

Op zoek naar
een dealer?

Een overzicht van
erkende dealers in uw regio

Vragen of meer
te weten komen?

Bel en mail ons
of vul het contactformulier in