Skip to main content

Groei biomassaketels in Nederland

By 1 juli 2019Nieuws

Uit de resultaten van CE Delft naar de toekomst van biomassaketels in Nederland komt naar voren dat het aantal biomassaketels in Nederlandse woningen de komende jaren hard gaat groeien.

In opdracht van de NBKL, de brancheorganisatie van bioketelleveranciers, heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de toekomst van de biomassaketels in Nederlandse woningen. In dit onderzoek heeft het bureau gewerkt met vier verschillende toekomstscenario’s waardoor de markt voor biomassaketels er net wat gunstiger of juist ongunstiger uitziet. Feit is echter dat deze markt de komende jaren hard gaat groeien, omdat er anno 2019 niet veel meer dan 5.000 biomassaketels in woningen zijn geïnstalleerd. In 2030 zal het aantal ketels in woningen naar verwachting gegroeid zijn tot tenminste 36.600 stuks, maar ook een groei tot 255.700 ketels is mogelijk.

Toekomst

Ook werd er door de onderzoekers gekeken naar het jaar 2050. Dan loopt het aantal bioketels in woningen op tot 100.000 in het ‘ongunstige’ scenario, tot wel 600.000 stuks in het gunstigste scenario.

Gebieden buiten de steden

Onderzoekers gaan er in het rapport vanuit dat het gebruik van biomassaketels zich zal beperken tot de buitengebieden. Vaak zijn bioketels namelijk een interessantere verwarmingsoptie dan een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet.

Overheid

Daarnaast zal ook het overheidsbeleid van invloed zin op het potentieel voor biomassaketels. Bijvoorbeeld de invulling van de ISDE-regelingen na 2020. Die subsidie is niet gegarandeerd, zoals onlangs al bleek toen de ISDE-subsidie voor pelletketels flink teruggeschroefd werd.

Zie hier het complete rapport: Bioketels voor warmte in de toekomst.

Bron: CE Delft